III МЕЖДУНАРОДНА ЛЯТНА ШКОЛА ПО КОМУНИКАЦИЯ, ПРЕГОВОРИ И МЕДИАЦИЯ

III МЕЖДУНАРОДНА ЛЯТНА ШКОЛА ПО КОМУНИКАЦИЯ, ПРЕГОВОРИ И МЕДИАЦИЯ

Етапи и стъпки за провеждане на Онлайн Медиация

Етапи и стъпки за провеждане на Онлайн Медиация

Медиация за всички

Медиация за всички

EuroNetMediation

Проект “Европейска мрежа от медиатори за разрешаване на международни спорове в Европа”

на Професионална асоциация на медиаторите в България

Покана - Международна лятна школа

Скъпи приятели на Медиацията,

Имаме удоволствието да ви поканим на Третата Международна лятна школа по комуникация, преговори и медиация! - 18-22.06.2019 г. в гр. Поморие

Професионална асоциация на медиаторите в България /ПАМБ/

МЕЖДУНАРОДНА ЛЯТНА ШКОЛА ПО КОМУНИКАЦИЯ, ПРЕГОВОРИ, МЕДИАЦИЯ

21-25 юни 2017г.
гр. Поморие

www.pamb.info; www.mediation-net.eu

Каква е идеята: С лекции и практически занимания край брега на Черно море се открива уникалната възможност да бъдат овладяни процесите на взаимното разбиране, както и да се подобрят уменията за диалог преговори, насочени към конкретен резултат. Обучители са водещи медиатори и експерти от Европа и САЩ.

Как е структурирана школата:
Опция 1 - програма с теми по комуникация и преговори, подходяща за широк кръг от специалисти; съдържа авторски разработки по актуални въпроси.
Опция 2 - програма с надграждащи теми по медиация, подходяща за сертифицирани медиатори. Имате възможност да профилирате базовите си знания и да получите първите си точки /кредити/ за специализирано обучение по търговска медиация (ТМ), семейна медиация (СМ), за решаване на потребителски спорове (ПС) - вижте Таблица 1 долу.
*** Възможност за избор на предпочитани теми: Обученията, включени по опция 1 и 2 се провеждат на модули, като участниците предварително избират в какво занятие да включат. Заниманията се провеждат едновременно по различни теми.
Опция 3 - програма - ниво 1 и ниво 2 от основното сертифициращо обучение по медиация. Ако все още не сте участвали в сертифициращо обучение по медиация, имате възможност да го започнете

Лектори:

  • Артур Тросен (Германия), Доминик Валиг (Германия), проф. Дана Рон (Латвия), Брус Уитфийлд (САЩ), Вадим Рахлис и Андрей Бигдан (Украйна)
  • Сертифициращото обучение /опция 3/ се провежда от лекторите на ПАМБ.

Продължителност - лятната школа продължава 5 дни, 21 юни - 25 юни 2017
Място на провеждане – гр. Поморие, почивна база на Софарма

Таблица 1 за обучения по опция 1 и опция 2

Програма

  тема лектор   ТМ СМ ПС  
сряда, 21              
13-13.30 Откриване            
13.30-15.00 Изчисляване на цената на конфликта. Кога си заслужава провеждането на процедура по медиация на работното място. Д. Валиг 2 2      
15.15-16.30 Кой кой е в конфликта - анализ на участниците и заинтересованите страни. Д. Валиг 2 2      
четвъртък, 22              
9.30-11.00 Семейна медиация - видове, различни подходи. Оценка на случаите преди провеждане на процедурата. А. Тросен 2   2    
15.45-17.15 Конфликтите в здравеопазването и роля на медиацията в разрешаването им. Добри практики по света. М.Шаркова 2 2     22
               
11.15-12.45 Медиацията като познание. Ескалиращи семейни конфликти. Карта на конфликта и преструктуриране на сложността. А. Тросен 2   2    
11.15-12.45 Техники за установяване на контакт и убеждаване В. Рахлис 2 2      
               
14.00 -15.30 Как да повлияем върху креативността на страните при генериране на решения. Оценка на избора. А. Тросен 2   2    
14.00 -15.30 Симулатор на търговски преговори В. Рахлис 2 2      
               
15.45-17.15 Диалог, препятствия В. Рахлис 2   2    
15.45-17.15 Медиаторски умения Дана Рона 2 2 2 2 23
петък, 23              
9.30-11.00 Медиация в наказателното право Дана Рона 2   2    
9.30-11.00 Предизвикателства пред дигиталната комуникация Г. Василева 2 2 2    
               
11.15-12.45 Симулатор на семейни преговори В. Рахлис 2   2    
11.15-12.45 Ключови психологически умения в комуникацията - с какво психологията може да бъде полезна? М. Леблан 2 2 2 2  
               
14.00 -15.30 Специфични схеми за АРС /FIDIC, Project mediation, WIPO / Л. Василева 2 2      
14.00 -15.30 Комуникация и култура. Предизвикателства пред разбирането М.Кисикова 2 2 2    
               
15.45-17.15 Какво е коучинг и приложното му поле в медиацията М. Илиева 2 2 2 2  
събота, 24              
9.30-11.00 Емоционална интелигентност при решаване на конфликти Г. Василева 2 2 2 2  
               
11.15-12.45 Видове АРС – хибридни форми, незадължителен арбитраж и др Б. Уитфийлд 2 2      
11.15-12.45 Спорове при презгранично отвличане на деца от родители - децата и всички останали Р. Минкова 2   2    
               
14.00 -15.30 Правна рамка на семейната медиация Ю.Раданова 2   2   21
14.00 -15.30 Решаване на потребителски спорове Б.Николов 2 2   2 20
               
15.45-17.15 Обезщетения в авторското право – как да ги постигнем в процеса на преговори и медиация Б. Уитфийлд 2 2     19
               
  закриване            
неделя, 25              
9.00-13.00 практикум и тест   4 4 4    
      48 32 32 10  

 

При събирането на 30 точки по определена схема получавате сертификат за в съответствие с НАРЕДБА № 2 от 15.03.2007 г. за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори; за изискванията за обучение на медиатори; за реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори от Единния регистър на медиаторите...

По време на школата ще бъдат проведени първите две нива от сертифициращото обучение - общо 40 уч.часа от основното обучение по медиация (изисква се пълно присъствие). За получаване на сертификат е необходимо успешно полагане на теоретичния изпит, както и преминаване на практическите занимания - още 2 /два/ учебни дни, които ще бъдат допълнително уточнени.

Често задавани въпроси

Медиацията е подходяща, когато страните имат нужда от решение и желаят да договарят.

Примерни критерии

Вижте повече...

Правна рамка