pamb1Проблемите: - Усилията за подкрепа на медиацията са съсредоточени основно върху представителите на юридическите професии, като действителните "потребители" на услугата остават извън тях; - Езикът за популяризиране на медиацията е сложен и труден за разбиране от хората, които не принадлежат към правните среди; - Липсата на информация и доверие към процедурата представлява най-голяма пречка пред разпространението на медиацията.

Проблемите:

 • Усилията за подкрепа на медиацията са съсредоточени основно върху представителите на юридическите професии, като действителните "потребители" на услугата остават извън тях;
 • Езикът за популяризиране на медиацията е сложен и труден за разбиране от хората, които не принадлежат към правните среди;
 • Липсата на информация и доверие към процедурата представлява най-голяма пречка пред разпространението на медиацията.

Цел на инициативата:

 • Да се разработи богата по своето съдържание онлайн платформа с материали за обучение, като се заимстват доказани в практиката методи на преподаване;
 • Да се създадат онлайн курсове за обучение по управление на конфликти, водене на преговори, постигане на споразумения, вземане на решения, общи комуникативни умения, адресирани към специфични групи лица;
 • Да се обучат широки социални групи чрез безплатна онлайн платформа, чиято е цел е ден след ден да подобрява уменията за всекидневна комуникация, знанията за същността на конфликта и уменията за управление на конфликтите.

Как да преминем от думите към действията:

 • Да се очертаят приложимите обучителни методи, които ще бъдат възприети, да се определи съдържанието на платформата;
 • Да се постигне "видимост" на онлайн платформата, като се популяризира сред широки социални групи.

Кратко представяне на проекта може да бъде намерено на адрес:
http://issuu.com/smart_management_services/docs/mediation_for_all_project/1

 

 • image
 • image
 • image
 • image

Новини

Покана - Международна лятна школа по преговори, медиация и ОРС Покана - Международна лятна школа по преговори, медиация и ОРС ПОКАНА ПРОФЕСИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА МЕДИАТОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ /ПАМБ/ за втори път организира II МЕЖДУНАРОДНА ЛЯТНА...
Международна лятна школа по комуникация, преговори, медиация Международна лятна школа по комуникация, преговори, медиация МЕЖДУНАРОДНА ЛЯТНА ШКОЛА ПО КОМУНИКАЦИЯ, ПРЕГОВОРИ, МЕДИАЦИЯ 21-25 юни 2017г. гр. Поморие www.pamb.info; www.mediation-net.eu Каква...

Често задавани въпроси

Медиацията е подходяща, когато страните имат нужда от решение и желаят да договарят.

Примерни критерии

Вижте повече...

Правна рамка