GEMME е създадена на 19 декември 2003 година. Първи ръководител на асоциацията е Ги Каниве – председател на Върховния съд във Франция.

Членовете на GEMME формират отделни национални секции.

GEMME има статуса наблюдател в Съвета на Европа и от тази позиция комуникира с европейските институции.

GEMME работи в пределите на Европейския съюз и Европейската асоциация за свободна търговия.

GEMME обединява съдии от кариерата, специализирани по граждански, търговски, трудови, семейни и наказателни дела.

Адвокати, научни работници и медиатори могат да се присъединят към GEMME като асоциирани членове.

GEMME има за своя цел да работи за успешното развитие на медиацията и помирението при разрешаването на спорове чрез провеждането на конференции, разпространението на издания и информация за добри практики, организиране на обучения за споделяне на опит.

  • image
  • image
  • image
  • image

Новини

Покана - Международна лятна школа по преговори, медиация и ОРС Покана - Международна лятна школа по преговори, медиация и ОРС ПОКАНА ПРОФЕСИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА МЕДИАТОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ /ПАМБ/ за втори път организира II МЕЖДУНАРОДНА ЛЯТНА...
Международна лятна школа по комуникация, преговори, медиация Международна лятна школа по комуникация, преговори, медиация МЕЖДУНАРОДНА ЛЯТНА ШКОЛА ПО КОМУНИКАЦИЯ, ПРЕГОВОРИ, МЕДИАЦИЯ 21-25 юни 2017г. гр. Поморие www.pamb.info; www.mediation-net.eu Каква...

Често задавани въпроси

Медиацията е подходяща, когато страните имат нужда от решение и желаят да договарят.

Примерни критерии

Вижте повече...

Правна рамка