logo_mflf1

Проблемите:

  • Съпротива на адвокатите срещу AРС и медиацията;
  • Неефективност в работата с адвокатите чрез "преки контакти";
  • Труден подход към адвокатските колегии в страната.

Цел на инициативата:

  • Да се подходи директно към адвокатските кантори;
  • Да се осигури информация относно медиацията и нейните предимства;
  • Да се приобщят адвокатските кантори към идеите на AРС и медиацията.

Как да преминем от думите към действията:

  • Да се организират срещи с адвокатски кантори;
  • Да се придаде престижност на членството в тази инициатива.

Често задавани въпроси

Медиацията е подходяща, когато страните имат нужда от решение и желаят да договарят.

Примерни критерии

Вижте повече...

Правна рамка