EuroNetMediation

Програма'17

Програма

тема лектор ТМ СМ ПС
сряда, 21
13-13.30 Откриване
13.30-15.00 Изчисляване на цената на конфликта. Кога си заслужава провеждането на процедура по медиация на работното място. Д. Валиг 2 2
15.15-16.30 Кой кой е в конфликта - анализ на участниците и заинтересованите страни. Д. Валиг 2 2
четвъртък, 22
9.30-11.00 Семейна медиация - видове, различни подходи. Оценка на случаите преди провеждане на процедурата. А. Тросен 2 2
15.45-17.15 Конфликтите в здравеопазването и роля на медиацията в разрешаването им. Добри практики по света. М.Шаркова 2 2 22
11.15-12.45 Медиацията като познание. Ескалиращи семейни конфликти. Карта на конфликта и преструктуриране на сложността. А. Тросен 2 2
11.15-12.45 Техники за установяване на контакт и убеждаване В. Рахлис 2 2
14.00 -15.30 Как да повлияем върху креативността на страните при генериране на решения. Оценка на избора. А. Тросен 2 2
14.00 -15.30 Симулатор на търговски преговори В. Рахлис 2 2
15.45-17.15 Диалог, препятствия В. Рахлис 2 2
15.45-17.15 Медиаторски умения Дана Рона 2 2 2 2 23
петък, 23
9.30-11.00 Медиация в наказателното право Дана Рона 2 2
9.30-11.00 Предизвикателства пред дигиталната комуникация Г. Василева 2 2 2
11.15-12.45 Симулатор на семейни преговори В. Рахлис 2 2
11.15-12.45 Ключови психологически умения в комуникацията - с какво психологията може да бъде полезна? М. Леблан 2 2 2 2
14.00 -15.30 Специфични схеми за АРС /FIDIC, Project mediation, WIPO / Л. Василева 2 2
14.00 -15.30 Комуникация и култура. Предизвикателства пред разбирането М.Кисикова 2 2 2
15.45-17.15 Какво е коучинг и приложното му поле в медиацията М. Илиева 2 2 2 2
събота, 24
9.30-11.00 Емоционална интелигентност при решаване на конфликти Г. Василева 2 2 2 2

11.15-12.45 Видове АРС – хибридни форми, незадължителен арбитраж и др Б. Уитфийлд 2 2
11.15-12.45 Спорове при презгранично отвличане на деца от родители - децата и всички останали Р. Минкова 2 2

14.00 -15.30 Правна рамка на семейната медиация Ю.Раданова 2 2 21
14.00 -15.30 Решаване на потребителски спорове Б.Николов 2 2 2 20
15.45-17.15 Обезщетения в авторското право – как да ги постигнем в процеса на преговори и медиация Б. Уитфийлд 2 2 19

закриване
неделя, 25
9.00-13.00 практикум и тест 4 4 4
48 32 32 10