International Summer School

Invitation - International Summer School of Negotiations, Mediation and ODR

ПОКАНА

ПРОФЕСИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА МЕДИАТОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ /ПАМБ/ за втори път организира

II МЕЖДУНАРОДНА ЛЯТНА ШКОЛА ПО ПРЕГОВОРИ, МЕДИАЦИЯ И ОРС

19-24 юни 2018г., гр. Поморие

Скъпи приятели и съмишленици на Медиацията имаме удоволствието да ви поканим на Втората Международна лятна школа! Програмата включва лекции и практически занимания край брега на Черно море, където ще имате възможност да усъвършенствате уменията си за водене на преговори, да чуете и споделите световен опит по Медиация и да участвате в множество практически занимания.

Като основен гост-лектор тази година сме поканили изтъкнатия учен и преподавател в областта на преговорите и медиацията проф. Джордж Сийдъл от САЩ - https://en.wikipedia.org/wiki/George_Siedel. Участниците ще имат уникалната възможност да преминат през цялостен 4-дневен курс по преговори Negotiation and Dispute Resolution: Essential Strategies and Skills /Преговори и разрешаване на спорове: основни стратегии и умения/, воден от проф. Сийдъл с включени теми:

Ден 1: Въведение. Преглед на процесите за разрешаване на спорове
Ден 2: Стратегия за водене на преговори и тактики; Договаряне в рамките на организация
Ден 3: Комплексни преговори; Психологически инструменти и капани в преговорите
Ден 4: Планиране на преговорите; Коалиционно договаряне; Междукултурни преговори и стилове за водене на преговори

Read more...

International summer school in communication, negotiations, mediation

There are no translations available.

INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL IN COMMUNICATION, NEGOTIATIONS, MEDIATION

21-25 of June 2017
city of Pomorie, Bulgaria

The Concept:
With lectures and practical sessions along the coastline of the Black Sea, you will have the unique opportunity to master the process of mutual understanding, to enhance your communication skills, and to learn how to support parties in the process of negotiations. Leading mediators and experts from Europe and the USA shall facilitate the process of mastering new techniques and skills you could subsequently integrate in your private practice.

Our offer:

Option 1 - program covering diverse topics on communication and negotiation, perfectly suitable for a wide range of experts; contains innovative and unique tools on negotiations.

Read more...