conferencie_heder

ПАРТНЬОРИ

Българска академия на науките
Институт за изследване на обществата и знанието при БАН
Софийска адвокатска колегия
Софийски районен съд
Софийски градски съд

conferencie_footer

УЧАСТНИЦИ - ПРЕЗЕНТАЦИИ

Лазар Груев, председател на Върховния касационен съд, България
Даяна Уолис, бивш заместник-председател на Европейския парламент
Фернандо Паулино Перейра, ръководител на отдел за съдебно сътрудничество по граждански и търговски въпроси, Генерален секретариат на Съвета на Европа pdf_icon
Алес Залар, бивш министър на правосъдието, Словения pdf_icon

Хайке Волгаст, Световна организация за интелектуална собственост pdf_icon

Греъм Рос, вицепрезидент за Европа на MODRIA, Обединено Кралство pdf_icon
Роберта Регацони, Търговска камара – Милано, Италия pdf_icon
Франсис Касорла, Франция
Професор Джузепе де Пало, Италия pdf_icon
Професор Добринка Чанкова, България pdf_icon
Свилена Петрова Димитрова, Българияpdf_icon
Професор Цисана Шамликашвили, Русия
Беатрис Бренер, Франция
Марчело Маринари, Италия pdf_icon
Катаржина Шуберт – Панечка, Полша, Германия pdf_icon
Мартин Граматиков – Tilburg University, Холандия flash
Елс Принс, Холандия
Артур Тросен, Германия pdf_icon
д-р Джейми Уокър, Германия pdf_icon
Драгос Калин, Румъния
Ирис Мити Абел, Германия pdf_icon
Патрик Илинген, Германия pdf_icon
Средан Симак, Хърватия pdf_icon
Флавия Орекини, Италия

conferencie_footer

conferencie_heder

ПРОГРАМА

1 Ноември, Гранд Хотел София
14.30-16.00 Представяне на медиаторски организации
 
16.00-16.30 Кафе пауза  
16.30-18.00 Представяне на медиаторски организации
 
2 Ноември, AULA MAGNA, Българска академия на науките
8.30-9.00 Регистрация  

9.00-9.15

Откриване

Проф. Лазар Груев
Председател на ВКС

9.15-10.15 Нови подходи за разрешаване на спорове
 

Подкрепа за медиацията в Европа

Диана Уолис
Бивш заместник председател на ЕП

 

Електронно правосъдие

Фернандо Паулино Перейра
Ръководител на отдел за съдебно сътрудничество по граждански и търговски въпроси, Генерален секретариат на Съвета на Европа
pdf_icon

 

Изпълнителната власт в подкрепа на медиацията

Алес Залар
Бивш министър на правосъдието, Словения pdf_icon

 

Държавата и медиацията

Проф. Цисана Шамликашвили
Главен редактор на списание “Медиация и право”, Русия

10.15-11.15 Съд и медиация
 

"Задължително и доброволно алтернативно разрешаване на спорове: особеностите на новия италиански закон за медиацията"

Проф. Джузепе ди Пало
Председател и съосновател на ADR Center, Италия pdf_icon

 

"Съдебно помиряване и медиация: италианският опит"

Марчело Маринари
Председател на Съда на Монтепулсиано (Италия) pdf_icon

 

Съд и медиация

Беатрис Бренер, GEMME

 

Тихата съпротива срещу медиацията

Средан Симак
Съдия, председател на Хърватската асоциация на медиаторите pdf_icon

11.15-11.45 Кафе пауза  

11.45-13.00

Търговска медиация

Франсиз Касорла, GEMME

 

Търговска медиация

Драгос Калин
Съдия, Апелативен съд - Букурещ, Румъния

 

Медиация при спорове за интелектуална собственост – опитът на Световната организация за защита на интелектуалната собственост (WIPO)

Хайке Волгаст
Старши юридически експерт,WIPO
pdf_icon

 

Околна среда и медиация

Франсиз Касорла, GEMME

 

Медиация при несъстоятелност

Франк Армбрустер, Германия

13.00-14.00 Обяд  

14.00-15.30

Онлайн медиация

Свилена Димитрова, ПАМБ
pdf_icon

 

" Онлайн медиация в мрежата на италианските търговски камари "

Роберта Регацони
Търговска камара, Милано, Италия pdf_icon

 

Онлайн медиация – Медиация без граници

Патрик Илинген, Германия pdf_icon

 

Онлайн медиация
"Технологиите в помощ на АРС при международните търговски сделки"

Греъм Рос
Вицепрезидент за Европа на MODRIA
pdf_icon

 

Оценка на качеството на процесите и резултатите от онлайн разрешаването на спорове: емпирична перспектива

Мартин Граматиков
Ръководител на отдел, Хагски институт за интернационализация на правото flash

 

Проект EuroNet Mediation

Свилена Димитрова, ПАМБ

15.30-16.00 Кафе пауза  

16.00-17.15

Медиация при социални проблеми

Мити Абел
Германия pdf_icon

 

"Провеждане на медиация при трансгранични семейни конфликти, включително случаи на отвличания на деца от родители"

Д-р Джейми Уокър
Председатeл на MiКК pdf_icon

 

"Трансформираща медиация - повече усилия, по-голяма устойчивост"

Артур Тросен
Основател на Integrierte Mediation e.V. Германия pdf_icon

 

Медиация при междукултурни спорове

Д-р Катаржина Шуберт-Панека
Полша/Германия pdf_icon

 

Възстановително правосъдие

Проф. Добринка Чанкова
Югозападен университет, “Неофит Рилски”, Благоевград pdf_icon

 

Възстановяване чрез медиация

Д-р Мартин Райт
Старши научен сътрудник , университет De Mortfort , Лестър

17.15-17.30 Закриване  

 

conferencie_footer

Често задавани въпроси

Медиацията е подходяща, когато страните имат нужда от решение и желаят да договарят.

Примерни критерии

Вижте повече...

Правна рамка