Legal Frame

 

europa_map_pr Bulgaria France Belgian legislation Greece Bulgaria Belgium Greece France Austria Romania Poland Slovakia Finland United Kingdom Spain Italy Czech Republic Germany Netherlands Slovenia Portugal

 

Материалите за правна рамка в държавите-членки на ЕС са съставени за да се даде обща представа за начина, по който е уредена медиацията в тях към момента на съставянето и не съставлява официална правна информация. Никаква част от тези материали не съставляват и не следва да се третират като правен съвет, консултация или препоръка, тъй като същите може да не са изчерпателни и актуални с оглед евентуални последващи промени в законодателството. Актуалните разпоредби на действащото законодателство на съответна държава-членка са, пулбикуваните в официалния вестник на тази държава.