Проблемите:

  • Недобра и противоречива саморегулираща се рамка, в която попада дейността на медиатора;
  • Липсата на общи измерители за определяне качество на услугите в медиацията.

Решенията:
Да се анализират съществуващите регулаторни подходи и подходите за саморегулиране с цел да се въведат общи критерии за устойчиво качество на професията „медиатор”, като освен всичко друго се обърне внимание на стандартите за началното и надграждащите обучения за акредитация и сертификация, на механизмите за подаване на жалби срещу медиатори и на други подобни проблеми…
Да се идентифицират добрите практики и модели в това отношение.
Да се обсъди създаването на съответни независими и представителни органи във всяка държава членка – например камари на медиаторите или сходни органи с правомощия, които ще осигурят саморегулацията на медиаторската професия.

Как да преминем от думите към действията:
Първа стъпка – да се организира Европейска конференция за медиация през есента на 2013 година в Любляна, Словения, като се надяваме на подкрепа от страна на Европейската комисия, Европейския съвет на министрите на правосъдието и на Съвета на Европа; да се обсъдят поставените проблеми, да се поканят индивидуални и институционални доставчици на медиаторски услуги, които са заинтересовани от идеята за превръщане на медиацията в професия; да се подпише декларация, както е договорено по време на конференцията.

FaLang translation system by Faboba