pamb1Проблемите: - Усилията за подкрепа на медиацията са съсредоточени основно върху представителите на юридическите професии, като действителните "потребители" на услугата остават извън тях; - Езикът за популяризиране на медиацията е сложен и труден за разбиране от хората, които не принадлежат към правните среди; - Липсата на информация и доверие към процедурата представлява най-голяма пречка пред разпространението на медиацията.

Проблемите:

  • Усилията за подкрепа на медиацията са съсредоточени основно върху представителите на юридическите професии, като действителните "потребители" на услугата остават извън тях;
  • Езикът за популяризиране на медиацията е сложен и труден за разбиране от хората, които не принадлежат към правните среди;
  • Липсата на информация и доверие към процедурата представлява най-голяма пречка пред разпространението на медиацията.

Цел на инициативата:

  • Да се разработи богата по своето съдържание онлайн платформа с материали за обучение, като се заимстват доказани в практиката методи на преподаване;
  • Да се създадат онлайн курсове за обучение по управление на конфликти, водене на преговори, постигане на споразумения, вземане на решения, общи комуникативни умения, адресирани към специфични групи лица;
  • Да се обучат широки социални групи чрез безплатна онлайн платформа, чиято е цел е ден след ден да подобрява уменията за всекидневна комуникация, знанията за същността на конфликта и уменията за управление на конфликтите.

Как да преминем от думите към действията:

  • Да се очертаят приложимите обучителни методи, които ще бъдат възприети, да се определи съдържанието на платформата;
  • Да се постигне "видимост" на онлайн платформата, като се популяризира сред широки социални групи.

Кратко представяне на проекта може да бъде намерено на адрес:
http://issuu.com/smart_management_services/docs/mediation_for_all_project/1

 

FaLang translation system by Faboba