pamb1Водеща цел: - Да се създаде неформалната мрежа на медиаторски организации Euro Net Mediation – мрежа от взаимна полза на действително равноправни медиатори.
Приоритетни цели на мрежата: - Да подкрепи развитието на медиацията и свързаните с нея алтернативни методи за разрешаване на спорове в Европа; - Да сплоти участниците в името на сътрудничеството и да обедини усилията им в обща цел за развитие и прилагане на нови подходи при разрешаване на конфликти; - Да осигури възможности за обмен на опит, добри практики, информация, ноу-хау; - Да осигури взаимна подкрепа при стартирането на добри инициативи; - Да разработва ефективни политики в областта на медиацията, правните услуги и законодателството; - Да насърчава развитието на принципите, етиката, стандартите; - Да излага общи позиции пред европейските институции по важни законодателни инициативи в областта на алтернативното разрешаване на спорове или медиацията.

Водеща цел:

 • Да се създаде неформалната мрежа на медиаторски организации Euro Net Mediation – мрежа от взаимна полза на действително равноправни медиатори.

ПРИОРИТЕТНИ ЦЕЛИ НА МРЕЖАТА:

 • Да подкрепи развитието на медиацията и свързаните с нея алтернативни методи за разрешаване на спорове в Европа;
 • Да сплоти участниците в името на сътрудничеството и да обедини усилията им в обща цел за развитие и прилагане на нови подходи при разрешаване на конфликти;
 • Да осигури възможности за обмен на опит, добри практики, информация, ноу-хау;
 • Да осигури взаимна подкрепа при стартирането на добри инициативи;
 • Да разработва ефективни политики в областта на медиацията, правните услуги и законодателството;
 • Да насърчава развитието на принципите, етиката, стандартите;
 • Да излага общи позиции пред европейските институции по важни законодателни инициативи в областта на алтернативното разрешаване на спорове или медиацията.

И ОЩЕ:

 • Да се организират събития, срещи, семинари с водещи световни специалисти от областта на AРС и медиацията за предаване на техните знания и опит;
 • Да се организират онлайн дискусии и виртуални "кръгли маси" между партньорските организации по определени теми и инициативи, включително и по всички повдигнати въпроси;
 • Да се работи с правителствени, европейски и международни органи и структури в областта на медиацията;
 • Да се изграждат връзки с адвокати, адвокатски кантори, бизнес организации, административни и държавни органи в съответните държави за насърчаване на медиацията и AРС;
 • Да се подкрепят и да се разработват общи партньорски проекти;
 • Да се премине от "Медиация за медиаторите" към "МЕДИАЦИЯ ЗА ВСИЧКИ".

СПОРЕД НАШАТА ВИЗИЯ МРЕЖАТА EURO NET MEDIATION ПРЕДСТАВЛЯВА:

 • Група от различни европейски организации - на медиатори, на центрове за медиация, на учебни центрове;
 • Представителство на всяка една държава членка на ЕС чрез 3-4 национални организации;
 • Независимост на членуващите организации: всяка членуваща в мрежата организация е и ще продължава да бъде самостоятелно отговорна за собствения си „продукт” и състав;
 • Позиция, че развитието на медиацията в различните страни е различно, което открива възможност за споделяне на опит, информация за добри практики, за съществуващи проблеми и тяхното решение;
 • Началото на инициативата: 1 ноември 2012 г. в София от представени на Международната конференция „Европейска мрежа за медиация – сътрудничество, стандарти, технологии” организации.

ПРЕДИМСТВА ЗА ПАРТНЬОРСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ:
1. Възможност за използване на сайта www.mediation-net.eu и по специално:
а. възможност за публикуване на информация за организацията/центъра в секцията Центрове за медиация;
б. възможност за включване в онлайн центъра по медиация, а именно: осигурен достъп до софтуера за провеждане на онлайн медиация, с което практически се развива тази конкретна област на AРС;
в. възможност за организиране чрез онлайн центъра на онлайн дискусии и виртуални "кръгли маси" между партньорските организации по всякакви теми или инициативи, предложени от всеки член на мрежата;
г. възможност за вписване на медиатори в сайта Euro Net Mediation;
д. възможност да се използва логото на Euro Net Mediation при обозначаване на инициативите, които то подкрепя.
2. Обмен на добри практики и етични казуси от различните държави, лесно и навременно, както между самите държави, така и с потенциалните клиенти;
3. Предоставени отстъпки за събития, провеждани от партньорските организации;
4. Обмен на информация / контакти между медиаторите на партньорските организации;
5. Достъп до базата данни за правната рамка, възможност за поставяне на въпроси във връзка с правната рамка и др.;
6. Участие чрез идеи, опит или други ресурси в провеждането на семинари и конференции, разработване на стратегии за бъдещето на медиацията, създаване на партньорства за изпълнението на проекти и др.;
7. Обмен на обучителни материали и на информация за иновативни методи на обучение;
8. Цифрови библиотеки, публикации и интерактивни курсове, виртуални кръгли маси и др.;
9. Всяка друга дейност, която може да бъде от взаимен интерес за участниците.

Краткосрочни цели:
1. По-нататъшно развитие на интернет платформата - www.mediation-net.eu;
2. Развитие на инициативата Адвокатски кантори – приятели на медиацията;
3. Развитие на инициативата –Медиация за всички;
4. Подкрепа и дискусии по повод инициативи на различни партньорски организации.

Инициативата е част от проект EURO NET MEDIATION, предложена от Професионалната асоциация на медиаторите в България.
Развитието на тази идея в бъдеще зависи от концепцията и визията на нейните участници и привърженици. Открити сме за нови идеи, предложения и становища.

 • image
 • image
 • image
 • image

Новини

Медиация край морето Медиация край морето През септември медиаторите се срещнаха за пореден път в гр.Поморие за да обсъдят интересни и важни теми за ме...
Интервю с Тереза Фрисби Интервю с Тереза Фрисби Тереза Ф. Фрисби е директор на програмата за разрешаване на спорове на Loyola University Chicago School of Law, Чикаго, САЩ. Тя п...
Покана за участие в кръгла маса: Анализ на проблемите в съдебното решаване на родителски спорове и наличните добри... Покана за участие в кръгла маса: Анализ на проблемите в съдебното решаване на родителски спорове и наличните добри практики Професионална асоциация на медиаторите в България (ПАМБ), в партньорство с Национална мрежа за децата, Институт...