СЕМЕЙСТВОТО В ОСЪЗНАТИЯ ПРОЦЕС НА МЕДИАЦИЯТА

СЕМЕЙСТВОТО В ОСЪЗНАТИЯ ПРОЦЕС НА МЕДИАЦИЯТА

Етапи и стъпки за провеждане на Онлайн Медиация

Етапи и стъпки за провеждане на Онлайн Медиация

Медиация за всички

Медиация за всички

EuroNetMediation

Проект “Европейска мрежа от медиатори за разрешаване на международни спорове в Европа”

на Професионална асоциация на медиаторите в България

Покана

Скъпи приятели на Медиацията,

Имаме удоволствието да ви поканим на
Онлайн среща/обучение „Семейството в осъзнатия процес на медиацията”

3, 4, 17 октомври 2020

Професионална асоциация на медиаторите в България /ПАМБ/