pargrafЕвропейската директива за медиацията все още не е транспонирана в Испания.

Изготвен е проект на Закон за медиацията по граждански и търговски спорове, но неговото приемане е спряно поради свикване на общи избори, които ще се проведат на 20 ноември.

Законопроектът предвижда:

  • Общата схема е приложима не само при трансгранични спорове, но също така при вътрешни спорове, като и в двата случая процедурата се провежда в съответствие със законовата уредба;
  • Медиацията е предварително условие за започване на съдебно производство при искове до 6.000,00 €;
  • Спогодбата при медиацията има изпълнителна сила;
  • При започване на процедура по медиация давността спира;
  • Постигнатото чрез медиация споразумение прекратява съдебното производство по същия спор;
  • Съдиите имат правомощия да приканят страните към медиация.

Извършвани са пилотни тестове в рамките на съдебни програми по препращане към медиация, но към този момент все още няма статистически данни.

  • image
  • image
  • image
  • image

Новини

Медиация край морето Медиация край морето През септември медиаторите се срещнаха за пореден път в гр.Поморие за да обсъдят интересни и важни теми за ме...
Интервю с Тереза Фрисби Интервю с Тереза Фрисби Тереза Ф. Фрисби е директор на програмата за разрешаване на спорове на Loyola University Chicago School of Law, Чикаго, САЩ. Тя п...
Покана за участие в кръгла маса: Анализ на проблемите в съдебното решаване на родителски спорове и наличните добри... Покана за участие в кръгла маса: Анализ на проблемите в съдебното решаване на родителски спорове и наличните добри практики Професионална асоциация на медиаторите в България (ПАМБ), в партньорство с Национална мрежа за децата, Институт...