Проблемите:

  • Недобра и противоречива саморегулираща се рамка, в която попада дейността на медиатора;
  • Липсата на общи измерители за определяне качество на услугите в медиацията.

Решенията:
Да се анализират съществуващите регулаторни подходи и подходите за саморегулиране с цел да се въведат общи критерии за устойчиво качество на професията „медиатор”, като освен всичко друго се обърне внимание на стандартите за началното и надграждащите обучения за акредитация и сертификация, на механизмите за подаване на жалби срещу медиатори и на други подобни проблеми…
Да се идентифицират добрите практики и модели в това отношение.
Да се обсъди създаването на съответни независими и представителни органи във всяка държава членка – например камари на медиаторите или сходни органи с правомощия, които ще осигурят саморегулацията на медиаторската професия.

Как да преминем от думите към действията:
Първа стъпка – да се организира Европейска конференция за медиация през есента на 2013 година в Любляна, Словения, като се надяваме на подкрепа от страна на Европейската комисия, Европейския съвет на министрите на правосъдието и на Съвета на Европа; да се обсъдят поставените проблеми, да се поканят индивидуални и институционални доставчици на медиаторски услуги, които са заинтересовани от идеята за превръщане на медиацията в професия; да се подпише декларация, както е договорено по време на конференцията.

  • image
  • image
  • image
  • image

Новини

Медиация край морето Медиация край морето През септември медиаторите се срещнаха за пореден път в гр.Поморие за да обсъдят интересни и важни теми за ме...
Интервю с Тереза Фрисби Интервю с Тереза Фрисби Тереза Ф. Фрисби е директор на програмата за разрешаване на спорове на Loyola University Chicago School of Law, Чикаго, САЩ. Тя п...
Покана за участие в кръгла маса: Анализ на проблемите в съдебното решаване на родителски спорове и наличните добри... Покана за участие в кръгла маса: Анализ на проблемите в съдебното решаване на родителски спорове и наличните добри практики Професионална асоциация на медиаторите в България (ПАМБ), в партньорство с Национална мрежа за децата, Институт...